Budokan Saal e.V. - Trainingszeiten


Montag
17:15 - 18:30
18:30 - 19:30
19:30 - 20:45
20:45 - 21:15
Aikido & Aikijitsu, Kinder/Jugendliche
Aikido & Aikijitsu, Erwachsene
Karate, Erwachsene
Kobudo, Erwachsene
Dienstag
19:00 - 20:30
Iaido, Erwachsene, Jugendliche
Mittwoch
19:15 - 20:15
Jiu-Jitsu, Jugendliche & Erwachsene
Donnerstag
18:00 - 19:00
19:00 - 20:30
20:30 - 21:00
Karate, Kinder
Karate, Erwachsene
Kobudo, Erwachsene
Freitag
15:30 - 16:30
16:30 - 17:30
18:30 - 19:30
Karate, Kinder / Jugendliche
Karate, Kinder (Anfänger)
Aikido & Aikijitsu, Erwachsene